การกรองสิ่งของมากมายจาก Tycoon ถือเป็นการงานละเอียดอ่อน

Tycoon มีการเลือกสิ่งของก่อสร้างจากไม้ยังคงฮิตอย่างสืบเนื่องในท้องตลาดอสังหาริมทรัพย์ เพราะคุณลักษณะอันเด่นของไม้นั้น มีความวิจิตรเมื่อเอามาแต่งเติมบริเวณพื้นพร้อมด้วยผิว มีความแข็งแรงเมื่อนำมาวางเค้าโครง และให้ความรู้สึกอบอุ่นเมื่อนำมาเติมแต่งบริเวณรอบๆของบ้านทั้งด้านในและภายนอกตามจุดต่างๆ เช่น เพดาน  กำแพง ที่สำคัญอาจจะดัดแปลงแก้ไขเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้เช่นกัน

ยุคปัจจุบันเราจะประสบพบเห็นบ้านไม้ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ Tycoon  เป็นส่วนมาก เพราะด้วยไม้อาจจะนำมาแต่งเติมในสไตล์มากมายได้อย่างต่างๆนาๆและหนึ่งในนั้นคือ แบบโมเดิร์น เพราะวัตถุดังกล่าวข้างต้นสร้างมาจากธรรมชาติมีส่วนค้ำจุนให้ผู้อาศัยรู้สึกสบาย คลายเครียด และอุ่นสบาย ไม่เพียงเท่านั้นไม้ยังเสริมความทันสมัย สวยงาม และคลาสลิค ซึ่งที่กล่าวมาข้างต้นคือจุดดีของบ้านสไตล์โมเดิร์น อย่างครบถ้วนวงจร

บ้านไม้ แบบโมเดิร์นของ Tycoon เด่นในเรื่องความงดงาม นำสมัย ตามตัวอย่างฉบับโมเดิร์นไม่ก็บ้านตามสมัยนิยม ด้านการจัดเรียงวางแบบอย่างบ้านวางในลักษณะตัวแอลตาม ตัวอักษรภาษาอังกฤษ โดยจุดหลักของการจัดวางในประเภทนี้อาจจะเพิ่มบริเวณจับจ่ายใช้สอยทั้งข้างในและภายนอกได้อย่างกว้างขวางเห็นกระจ่างจากลานละแวกหน้าบ้าน ซึ่งงานปูทางเท้าบริเวณดังกล่าวข้างต้นนอกจากจะหมายถึงการปรับขั้นพื้นให้เท่ากันแล้วยังเป็นเหตุให้ชานบ้านหน้าบ้านอาจเป็นที่จอดรถได้อย่างสบาย บริบทโดยรอบของบ้านมุ่งเน้นพื้นที่สีเขียว วัตถุก่อสร้างของบ้านส่วนมากใช้ไม้เป็นเครื่องประกอบหลัก โดยสีของแก่นไม้สะดุดตามาแต่ไกลซึ่งให้ความรู้สึกที่ดีสำหรับการพักอาศัย อย่างไรก็ตามสำหรับประทุนได้มุ่งสร้างให้ออกมาในแบบระนาบ โดยจากทิวภาพบริเวณหลังคาเป็นชั้นดาดฟ้าสุดรังสรรค์ที่ผู้อาศัยสามารถสันทนาการได้ในทุกช่วงเทศกาล