Tag Archives: ชุดเดรส

กรรมวิธีสำหรับการกรองจับจ่ายใช้สอยเครื่องแต่งกายชุดเดรสแฟชั่นเกาหลีให้เข้าท่าเข้าทาง

อย่างแรกสำหรับการเลือกเครื่องแต่งกายชุดเดรสแฟชั่นเกาหลีตามสัณฐานและเค้าหน้า

  1. เลือกเฟ้นเครื่องแต่งกายชุดเดรสแฟชั่นเกาหลีที่เหมาะสมกับหน้าของคุณ ถ้าคุณเป็นคนหน้ายาว สมควรเลือกเฟ้นเสื้อคอกลมหรือคอตั้ง ยิ่งคนหน้ากลมดิก ต้องมิคัดเลือกเสื้อคอกลม ควรจะเลือกคัดสวมเสื้อคอวี คอแบะหรือคอเปิด และคนหน้าเหลี่ยม สมควรเลือกสรรใส่เสื้อคอวี คอเสื้อ รูปร่างตัวยู หรือคอแบะ คอเปิด
  2. เลือกชุดเดรสแฟชั่นเกาหลีที่สามารถแก้ไขจุดบกพร่องของคอ สำหรับคนคอสั้น ควรจะเลือกเฟ้นเสื้อคอเปิด คอแบะไม่ก็เสื้อคอต่ำ คนคอใหญ่
  3. เลือกเฟ้นชุดเดรสแฟชั่นเกาหลีที่อนุกูลจุดเด่น หนีข้อบกพร่อง เน้นย้ำเจาะจงคนอกใหญ่ ต้องเลือกเสื้อคอเปิดไม่ก็คอต่ำไม่ก็เสื้อหลวมที่มีบ่ากว้าง แต่คนหน้าอกเล็ก ควรจะคัดเลือก เสื้อที่มีคอเปิดเป็นแนวเล็กยาวพร้อมกับเสื้อลายขวาง คนสะเอวสั้น เหมาะสมเลือกสรรเสื้อคลุมเอวสูงที่จับจีบ ไม่ก็กระโปรง อัดพีท คนสะโพกแคบ ต้องเลือกกางเกงรูปทรงหละหลวม ไม่ก็กางเกงที่จีบข้างบน กระโปรงจีบแบบหลวม ไม่ก็เสื้อแจ๊คเก็ตตัวหลวม คนบั้นท้ายใหญ่ น่าจะเลือกเฟ้น กระโปรงไม่ก็กางเกงที่เข้ารูปตัวและมีความโค้งส่วนเว้า เสื้อ ไม่ก็เสื้อกล้ามควรยาวคลุมตะโพก   หากว่าจะให้ดีกระโปรง   ควรจะมีลูกดุมเล็กๆ   เป็นแถวยาวไม่ก็รอยตะเข็บใจกลาง คนที่ขาใหญ่     ต้องคัดเลือกกระโปรงที่ขอบสะเอว แนบสนิทแต่ด้านล่างหลวม กางเกงที่ด้านบนมีรอยจีบไม่ก็ ขาตรงไม่ก็จะเลือกเฟ้นกางเกงขาสั้นหรือไม่ก็กางเกงกระโปรงก็ได้ คนขาสั้น ต้องเลือกสรรเสื้อที่เป็นสีอย่างเดียวกันไม่ก็เสื้อเอวลอย

การเลือกชุดเดรสแฟชั่นเกาหลีจึงจำเป็นต้องคิดถึงหลายอย่างเคียงกันไปทั้งนี้เพราะถ้าหากคัดเลือกไม่พอเหมาะพอควรคงไม่เข้ากับตัวเองก็ได้เช่นเดียวกัน