Tag Archives: เครื่องครัว

การบำรุงรักษาชุดครัวอย่างถูกต้องและตามมาตรฐาน

แนวทางดูแล ชุดครัวและการใช้งานที่แม่นยำของเครื่องเรือนประเภท ชุดทานข้าว

  1. โต๊ะอาหาร ไม่ก็เคาน์เตอร์กลางที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ ได้แก่ ไม้ธรรมชาติ, หินอ่อนธรรมชาติ จะมีลวดลายที่มีขึ้นจริงจาก ธรรมชาติ มิอาจจะระบุการวาดเขียน และต้องได้การทะนุบำรุงที่ดี เพื่อให้มีความงดงามทน
  1. สมควรใช้ผ้าชุบน้ำพอหมาดมาถูล้างบ่อยๆ แล้วตามด้วยผ้าแห้ง เมื่อมีรอยเละเทะให้รีบเช็ดออกทันทีไม่สมควรทิ้งไว้เป็นเวลานาน
  1. เคาน์เตอร์อาหาร เคาน์เตอร์กลางไม้ธรรมชาติ และเคาน์เตอร์หินอ่อนธรรมชาติ มิควรจะได้ความชุ่มชื้น หรือถูกน้ำตรงเวลานาน เพราะความชื้นอาจจะทำความเสียหายพร้อมกับวัสดุธรรมชาติ สมควรชะล้างให้แห้งเสมอ
  1. ขาโครเมียมของโต๊ะอาหาร โต๊ะกลาง และเก้าอี้นั่ง ควรจะเลี่ยงความชื้น และการขีดจากของมีคม

การใช้งานเก้าอี้นั่ง ควรใช้งานให้ถูกทางโดยใช้เพื่อการนั่ง ไม่สมควรยืน นั่งบนที่วางแขน หรือโดดข้ามบนเก้าอี้

ข้อต้องคอยดู

  1. ไม่ควรจะนำวัสดุร้อนไม่ก็เย็นจัด วางลงบนโต๊ะอาหารโดยปราศจากสิ่งของรอง จะเป็นเหตุให้โต๊ะอาหารเสียหาย หากเป็นเคาน์เตอร์กระจกสามารถทำให้แตกร้าวได้ หากเป็นเคาน์เตอร์หินอ่อนธรรมชาติ คงเป็นเหตุให้โพลีเอสเตอร์หุ้มพื้นผิวเคาน์เตอร์หลุดร่อนได้
  1. ไม่เหมาะยอมให้หน้าท็อปโต๊ะอาหาร ชื้นตรงเวลานานนม
  1. หลบหลีกการวางของหนักบนจุดใดจุดหนึ่งของเคาน์เตอร์อาหาร
  1. หลีกการขีดจากปากกา พร้อมกับของมีคม