Tag Archives: ไม้สัก

แนวคิดเกี่ยวกับประตูไม้สักที่พึงทราบ

ประตูไม้สัก ไม่ใช่แค่ของประดับบ้านเพื่อความสวยงามและความคงทนถาวรแค่นั้น แต่คุณเข้าใจหรือเปล่าว่า ?? ประตูไม้สัก ยังแฝงความนับถือเกี่ยวข้องการอยู่เย็นสุขสบายและความเชื่อถืออื่นๆอยู่ด้วย วันนี้เราจึงนำข่าวสารเกี่ยวกับความเชื่อถือของประตูไม้สักมาฝากกัน เผื่อใครพอใจอยากได้มาประดับประดาคู่บ้านสักบาน

ประตูไม้สัก มีความศรัทธาว่าเป็น ไม้ที่มีมิ่งขวัญ เพราะตามความเชื่อของคนไทยโบร่ำโบราณเชื่อว่า ไม้สัก ไปตรงกับคำว่า เกียรติยศ เกียรติ ยศศักดิ์ รวมทั้งเหมือนกับนามของพระอินทร์ ไม่ก็ ท้าวสักกะเทวราช บนสรวงสวรรค์ด้วย

ตามความศรัทธาทาง ศาสนาพราหมณ์เชื่อว่าไม้สักทอง หมายความว่า การมีสิ่งศักดิ์สิทธ์คุ้มกันให้แน่นแฟ้นตลอดไป เพราะฉะนั้นจึงนิยมนำไม้สักทองปักก้นหลุมเสาฤกษ์ ในพระราชพิธีวางศิลาฤกษ์ โบสถ์วิหาร สถานที่สำคัญต่าง ๆ รวมทั้งบ้านที่พำนักพักพิง ด้วยต้นเหตุความเป็นมงคลหลายประการของไม้สัก จึงทำให้มีผู้นิยมนำไม้สัก มาทำเป็น ประตูไม้สัก เครื่องเรือน หรือไม่ก็สร้างบ้านทั้งหลัง

เพราะว่า ประตูไม้สัก เปรียบเหมือนทางเข้าออกแห่งความเป็นมงคลตั้งแต่ทางเข้าบ้าน ทำให้ผู้อยู่บ้านก้าวหน้าในภารกิจงานการและการค้าขาย รวมทั้งหากสลักประตูเป็นการวาดเขียนสิริ ดังเช่น หงส์ มังกร ช้าง ม้า ตามความเชื่อถือแล้วยิ่งเสริมโชคลาภขึ้นไปอีก โดยจิตรในสมัยปัจจุบันมิได้ทำยาก อย่างที่นึก เพราะว่ามีช่างประตูไม้สัก ที่มีความสามารถอยู่มากพร้อมกับราคาไม่ได้มีราคาอย่างที่ได้คิด นอกจาก ลายสลักแล้วยังสามารถทำเป็นลายกระจกเงาสี หรือ กระจกเงาเสริมแต่ง เพิ่มฮวงจุ้ยให้กับบ้านได้เช่นกัน

มองเห็นมั้ยว่า นอกจากจะได้ประตูสวยๆสักบานจากนั้น คุณยังจะได้ของสิริมงคลตกแต่งบ้านด้วย ที่เด่นคือประตูไม้สัก มีความคงทนถาวรในเรื่องของอายุใช้งานเป็นอย่างมาก จึงได้รับความนิยมเหมาะสมไว้ติดกับบ้าน มิแน่นอนว่าอาจช่วยทำให้บ้านของคุณก้าวหน้าขึ้นอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นได้นะ